Daniel Harężlak

Daniel Harężlak

Uzyskałem stopień magistra inżyniera Informatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W trakcie mojej pracy w Cyfronecie uczestniczę w projektach narodowych jak i międzynarodowych, gdzie moje zainteresowania badawcze skupiają się na wykorzystaniu rozproszonych środowisk obliczeniowych. Moje główne zainteresowania skupiając się na dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań Webowych, języków dynamicznych oraz umożliwiania dostępu użytkownikom do zdalnych zasobów wizualizacyjnych.

Marek Kasztelnik

Marek Kasztelnik

Ukończyłem studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskałem tytuł magistra inżyniera. W roku 2005 zacząłem swoją karierę zawodową będąc członkiem zespołu badawczego zajmującego się dostarczaniem rozwiązań tele-informatycznych oraz narzędzi modelujących w firmie Comarch (2005-2010). W roku 2006 dołączyłem do zespołu DICE, gdzie uczestniczę w realizacji narodowych jak i międzynarodowych projektów badawczych. Moje aktualne zainteresowania badawcze obejmują odkrywanie oraz wykorzystanie rozproszonych zasobów obliczeniowych oraz tworzenie aplikacji wykorzystujących technologie chmury obliczeniowej.

Jan Meizner

Jan Meizner

Ukończyłem Akademię Górniczo-Hutniczą gdzie uzyskałem stopień magistra inżyniera. Obecnie jestem zatrudniony w ACK CYFRONET AGH w Laboratorium Laboratorium Metod Informatycznych w Medycynie.W pracy zajmuję się tematyką związaną z bezpieczeństwem informatycznych, zarządzaniem infrastrukturami IT (w tym HPC) jak również tematyką z zakresu wirtualizacji i chmur obliczeniowych.

Maciej Pawlik

Maciej Pawlik

Programista naukowy w ACK Cyfronet AGH. Uczestnik projektów międzynarodowych i polskich, szczególnie zaangażowany w prace nad systemami workflowowymi, infrastrukturami cloudowymi i aplikacjami wieloskalowymi.