Generacja certyfikatu proxy


Pozwala wygenerować certyfikat proxy użytkownika z domyślnym okresem ważności (12 godzin)

URL /api/userproxy
Metoda GET
Parametry zapytania Brak
Ciało żądania Brak
Nagłówki USER-LOGIN - Login użytkownika (wymagane)
USER-PASSWORD - Zakodowane przy użyciu Base64 hasło użytkownika (wymagane)
PRIVATE-KEY-PASSWORD - Zakodowane przy użyciu Base64 hasło klucza prywatnego (wymagane)
Odpowiedź

Kod: 200

Przykład:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
...
...
...
-----END CERTIFICATE-----
Wystąpienie błędu

Wystąpienie błędu: 422 | 423 | 500

Przykład:

{
  "status":"error",
  "exit_code":0,
  "error_message":"error message...",
}
Przykładowe wywołanie

Bash (z użyciem komend read, tr, base64 and curl)

read -p "Provide user login: " userLogin
read -s -p "Provide user password: "; userPassword=`echo $REPLY | tr -d '\n' | base64`
read -s -p "Provide private key password: "; privateKeyPassword=`echo $REPLY | tr -d '\n' | base64`
curl -k -X GET --header "USER-LOGIN:$userLogin" --header "USER-PASSWORD:$userPassword" \
--header "PRIVATE-KEY-PASSWORD:$privateKeyPassword" https://submit.plgrid.pl/api/userproxy
Uwagi Dwukrotna nieudana próba uzyskania certyfikatu proxy użytkownika spowoduje zablokowanie możliwości generowania na 10 minut