Uniwersalny kontroler zdalnych zadań

Rimrock ułatwia sposób w jakim jesteś w stanie uruchamiać komendy/zadania na zdalnej maszynie. Możliwe jest to dzięki dostarczeniu prostego interfejsu RESTowego, który przykrywa złożoność związaną z logowaniem na infrastrukturę orach uruchamianiem poleceń na więźle dostępowym lub zlecenie zdalnych zadań.

Procesy

Zadania