Zlecanie zadań na infrastrukturę


Zarządzanie zadaniami przy użyciu interfejsu REST, który pozwala uruchomić nowe zadanie używając qsub, monitorować ich status, pobierać wyprodukowane rezultaty, bądź też zatrzymywać (kasować) uruchomione/skończone zadania.

Uwaga! Wszystkie przedstawione poniżej operacje są zabezpieczone. W celu autoryzacji wymagane jest dodanie nagłówka z nazwą PROXY oraz wartością certyfikatu proxy zakodowanego przy użyciu Base64 (wpierany jest jedynie certyfikat proxy podpisany przez SimpleCA).
URL /api/jobs
Metoda POST
Parametry zapytania Brak
Ciało żądania

JSON:

{
 "host": [string (wymagane)],
 "working_directory": [string (opcjonalne)],
 "script": [string (wymagane)]
 "tag": [string (optionalne)]
}

Uwaga! Domyślnie wartość working_directory jest ustawiana na katalog domowy użytkownika. W rezultacie, jeśli dwa lub więcej zadań zostanie uruchomionych z domyślna wartością zmiennej working_directory wtedy wartość skryptu zadania zostanie nadpisana.
Przykład:

{
 "host": "zeus.cyfronet.pl",
 "working_directory": "/people/username/testjob",
 "script": "#!/bin/bash\necho hello\nexit 0"
}
 								
Odpowiedź

Kod: 201

Przykład:

{
 "job_id":"50463091.batch.grid.cyf-kr.edu.pl",
 "stdout_path":"https://data.plgrid.pl/download//stdout/path",
 "stderr_path":"https://data.plgrid.pl/download//stderr/path",
 "status":"QUEUED",
 "tag":null
}
 								
Wystąpienie błędu

Wystąpienie błędu: 408 | 422 | 500

Przykład:

{
 "status":"error",
 "exit_code":-1,
 "standard_output":"whatever was printed before timeout",
 "error_output":"",
 "error_message":"timeout occurred...",
 "tag":null
}
 					
Przykładowe wywołanie

Bash (z użyciem komend base64, tr oraz curl)

proxy="`cat {path-to-proxy-file} | base64 | tr -d '\n'`"

#zeus.cyfronet.pl (SLURM)
curl -k -X POST --data '{"host":"zeus.cyfronet.pl", "script":"#!/bin/bash\n#SBATCH -A {grantid}\necho hello\nexit 0"}' \
--header "Content-Type:application/json" --header "PROXY:$proxy" https://submit.plgrid.pl/api/jobs

#pro.cyfronet.pl (SLURM)
curl -k -X POST --data '{"host":"pro.cyfronet.pl", "script":"#!/bin/bash\n#SBATCH -A {grantid}\necho hello\nexit 0"}' \
--header "Content-Type:application/json" --header "PROXY:$proxy" https://submit.plgrid.pl/api/jobs
Uwagi Brak
URL /api/jobs?tag={tag}
Metoda GET
Parametry zapytania tag - Tag (opcjonalnie)
Ciało żądania Brak
Odpowiedź

Kod: 200

Uwaga! Informacje o parametrach uruchomienia zadania (atrybuty: nodes, cores, start_time, end_time, wall_time, queue_time) mogą zostać uzupełnione do jednej minuty od zakończenia.
Przykład:

[
 {
  "job_id":"50463091.batch.grid.cyf-kr.edu.pl",
  "stdout_path":"https://data.plgrid.pl/download//stdout/path",
  "stderr_path":"https://data.plgrid.pl/download//stderr/path",
  "status":"QUEUED",
  "tag":null
 }, {
  "job_id":"61473291.batch.grid.cyf-kr.edu.pl",
  "stdout_path":"https://data.plgrid.pl/download//stdout/path",
  "stderr_path":"https://data.plgrid.pl/download//stderr/path",
  "status":"FINISHED",
  "tag":null
 }, {
  "job_id":"34532479.batch.grid.cyf-kr.edu.pl",
  "stdout_path":"https://data.plgrid.pl/download//stdout/path",
  "stderr_path":"https://data.plgrid.pl/download//stderr/path",
  "status":"FINISHED",
  "tag":null,
  "nodes": "1",
  "cores": "12",
  "start_time": "2015-01-07 15:00:11",
  "end_time": "2015-01-07 15:01:11",
  "wall_time": "00:01:00",
  "queue_time": "00:10:00"
 }
]
 					
Wystąpienie błędu

Wystąpienie błędu: 408 | 404 | 500

Przykład:

{
 "status": "error",
 "exit_code": 0,
 "standard_output": "",
 "error_output": "",
 "error_message": "Job with 1234.batch.grid.cyf-kr.edu.pl not found",
 "tag":null
}
 					
Przykładowe wywołanie

Bash (z użyciem komend base64, tr oraz curl)

proxy="`cat {path-to-proxy-file} | base64 | tr -d '\n'`"

curl -k -X GET --header "PROXY:$proxy" https://submit.plgrid.pl/api/jobs
 					
Uwagi Brak
URL /api/jobs/{job_id}
Metoda GET
Parametry zapytania job_id - Identyfikator zadania
Ciało żądania Brak
Odpowiedź

Kod: 200

Uwaga! Informacje o parametrach uruchomienia zadania (atrybuty: nodes, cores, start_time, end_time, wall_time, queue_time) mogą zostać uzupełnione do jednej minuty od zakończenia.
Przykład:

{
 "job_id":"50463091.batch.grid.cyf-kr.edu.pl",
 "stdout_path":"https://data.plgrid.pl/download//stdout/path",
 "stderr_path":"https://data.plgrid.pl/download//stderr/path",
 "status":"QUEUED",
 "tag":null,
 "nodes": "1",
 "cores": "12",
 "start_time": "2015-01-07 15:00:11",
 "end_time": "2015-01-07 15:01:11",
 "wall_time": "00:01:00",
 "queue_time": "00:10:00"
}
 					
Wystąpienie błędu

Wystąpienie błędu: 408 | 404 | 500

Przykład:

{
 "status": "error",
 "exit_code": 0,
 "standard_output": "",
 "error_output": "",
 "error_message": "Job with 1234.batch.grid.cyf-kr.edu.pl not found",
 "tag":null
}
 					
Przykładowe wywołanie

Bash (z użyciem komend base64, tr oraz curl)

proxy="`cat {path-to-proxy-file} | base64 | tr -d '\n'`"

curl -k -X GET --header "PROXY:$proxy" https://submit.plgrid.pl/api/jobs/50463091.batch.grid.cyf-kr.edu.pl
 					
Uwagi None
URL /api/jobs/{job_id}
Metoda DELETE
Parametry zapytania job_id - Identyfikator zadania
Ciało żądania Brak
Odpowiedź Kod: 204
Wystąpienie błędu

Wystąpienie błędu: 408 | 404 | 500

Przykład:

{
 "status": "error",
 "exit_code": 0,
 "standard_output": "",
 "error_output": "",
 "error_message": "Job with 1234.batch.grid.cyf-kr.edu.pl not found",
 "tag":null
}
 					
Przykładowe wywołanie

Bash (z użyciem komend base64, tr oraz curl)

proxy="`cat {path-to-proxy-file} | base64 | tr -d '\n'`"

curl -k -X DELETE --header "PROXY:$proxy" https://submit.plgrid.pl/api/jobs/50463091.batch.grid.cyf-kr.edu.pl
 					
Uwagi Brak
URL /api/jobs/{job_id}
Metoda PUT
Parametry zapytania job_id - Identyfikator zadania
Ciało żądania

JSON:

{
 "action": [string (wymagane)]
}

Przykład:

{
 "action": "abort"
}
 								
Odpowiedź Kod: 204
Wystąpienie błędu

Wystąpienie błędu: 408 | 404 | 500

Przykład:

{
 "status": "error",
 "exit_code": 0,
 "standard_output": "",
 "error_output": "",
 "error_message": "Job with 1234.batch.grid.cyf-kr.edu.pl not found",
 "tag":null
}
 								
Przykładowe wywołanie

Bash (z użyciem komend base64, tr oraz curl)

proxy="`cat {path-to-proxy-file} | base64 | tr -d '\n'`"

curl -k -X PUT --data '{"action":"abort"}' --header "Content-Type:application/json" --header "PROXY:$proxy" https://submit.plgrid.pl/api/jobs/50463091.batch.grid.cyf-kr.edu.pl
 					
Uwagi Brak